IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru indicele czu "343.621"

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM

CZU : 343.621(478)
Cicala Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii criminogeni ai avorturilor ilegale

CZU : 343.621
Cicala Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state

CZU : 343.621
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri individuale de prevenire a infracțiunii de provocare ilegală a avortului

CZU : 343.621+618.39
Cicala Alexandru, Soroceanu Igor
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza statistică și problema latentităţii avorturilor ilegale

CZU : 343.621
Cicala Alexandru
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку в процесі протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність

CZU : 343.985:351.745.7:343.6212.
Поляк Святослав
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6-1(28) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal

CZU : 343.621
Cicala Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului

CZU : 343.621
Cicala Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве отдельных стран: сравнительно-правовой анализ

CZU : 343.621
Романюк Кристина
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

CZU : 343.621
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woman’s consent to pregnancy termination as an element of legal protection of the child before birth
CZU : 343.621(477)
Shramova Aleksandra
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incriminarea provocării ilegale a avortului în legislațiile penale moderne

CZU : 343.621
Raileanu Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența curentelor religioase asupra incriminării avortului

CZU : 343.621
Cicala Alexandru
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violența domestică – cauză generatoare majoră a infracțiunii de provocare ilegală a avortului

CZU : 343.621
Cicala Alexandru, Nicolaescu Daniela
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea apărării întreruperii cursului sarcinii în condiţii de siguranţă prin mijloace juridico -penale
CZU : 343.621
Plop Aliona
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia premisă – condiţie sine qua non pentru existenţa infracţiunii de provocare ilegală a avortului (art.159 CP RM)
CZU : 343.621(478)
Plop Aliona
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM
CZU : 343.621(478)
Plop Aliona
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17