IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-0(153) pentru indicele czu "343.6"
Conţinutul dreptului la viaţă şi coraportul acestui drept natural cu eutanasia şi dreptul la moarte
CZU : 343.6
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особая жестокость как оценочное понятие в уголовном законодательстве Украины
CZU : 343.61(477)(091)
Акимова Арина
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генезис уголовной ответственности за угрозу или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет общественный долг
CZU : 343.6(477)(091)
Владимиренко Свeтлана
Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характер совершения умышленных убийств в Украине во второй половине 1940-х – в начале 1950-х гг.
CZU : 343.61(477)(091)
Саблук Сергей
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение вины в преступлениях против детей
CZU : 343.62(477)
Бандурка Ирина
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля: проблемы толкования и совершенствования законодательства
CZU : 343.6(477)
Черный Руслан
Legea şi Viaţa
Nr. 4/3(280) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые пути совершенствования нормативно-правового обеспечения предупреждения домашнего насилия
CZU : 343.62:347.6(477)
Гурковская Екатерина
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(279) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объективная сторона преступлений, совершенных против прав и свобод ребенка
CZU : 343.62(477)
Бандурка Ирина
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(279) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преступления против жизни в Литовском Статуте: историко-правовое исследование
CZU : 343.6(474.5)(094)
Сотула Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul şi condiţiile realizării dreptului la acţiune civilă de către minori-victime într-un proces penal
CZU : [343.62+347](478)
,
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые позиции Европейского суда по правам человека относительно эвтаназии
CZU : 343.6:341.176(4)
Сорока Елена
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(277) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Best interests of the child for children in contact with the law. Victims and witnesses
CZU : 343.121.5+343.62
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia premisă – condiţie sine qua non pentru existenţa infracţiunii de provocare ilegală a avortului (art.159 CP RM)
CZU : 343.621(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea istorică a iresponsabilităţii în sistemul Common Law
CZU : 343.63:343.96
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană
CZU : 343.61(498)
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale
CZU : 343.62
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
CZU : 343.611(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice
CZU : 343.61
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM
CZU : 343.621(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept
CZU : 343.61(478)
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 153