IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru indicele czu "342.72/73"
Mecanisme naţionale şl internationale de prevenire a fenomenului de discriminare
CZU : 341.231.14+342.72/73
Administrarea Publică
Nr. 2-3(67) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismele de protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova
CZU : 342.72/73(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apararea demnităţii umane în practica curţii constituţionale
CZU : 342.72/73(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hronicul hotărârilor pronunţate de CEDO împotriva Republicii Moldova
CZU : 341.231.14:342.72/73(478)
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-7 / 2015 / ISSN 1810-7141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

CZU : [342.72/73+347.9](478)
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1810-7141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteriul de vârstă în cadrul capacității juridice medicale a beneficiarului de servicii de sănătate

CZU : 342.72/73:614
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(56) / 2008 / ISSN 1024-7696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respectarea principiilor statului de drept în Republica Moldova

CZU : 342.72/73
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судебная защита как гарантия реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места проживания

CZU : 342.72/73
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель профессиональной культуры юриста в Украине и Европе

CZU : 342.72/73
Аронов Ян
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova

CZU : [342.72/73:305](478)
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова», Кишинэу, 2018,

CZU : 342.72/73(478)
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi
CZU : 342.72/73(478)
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие чести и достоинства в гражданском праве Украины
CZU : 342.72/73(477)
Свердличенко Валентина
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa „Educaţia privind drepturile omului/copilului: obiective, finalităţi şi realităţi”, ediția a II-a, Chișinău, 9 decembrie 2016
CZU : 37.017:342.72/73(478)(063)
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa naţională „Educaţia privind drepturile omului/ drepturile copilului: obiective, realităţi şi finalităţi”, Chişinău, 10 decembrie 2015
CZU : 37.017:342.72/73(478)(063)
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un remediu efectiv în convenţia europeană a drepturilor omului
CZU : 341.231.14(4)UE+342.72/73(478)
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
CZU : 341.231.14(4)+342.72/73(478)
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretul medical - instrument de protecţie a datelor confidenţiale

CZU : 342.72/73:614.2
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продвижение прав и свобод человека неправительственными организациями в Республике Молдова

CZU : 342.72/73:061.2(478)
Сосна Борис,
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19