IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-2(18) pentru indicele czu "341.231.14(4)CtEDO"

Viaţa privată prin prisma convenţiei europene a drepturilor omului în cazurile moldoveneşti

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Croitor Alexei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingerințe justificate în dreptul la viață privată, corespondență și domiciliu

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Vizdoagă Domnița
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenta militara ruseasca in Republica Moldova prin prisma jurisprudentei CEDO

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Tănase Alexandru
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană prin intermediul normelor de drept aplicate în instanța de apel pe cauzele penale

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Calendari Dumitru
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Croitor Alexei
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarde jurisprudențiale ale curții europene a drepturilor omului în materia noilor tehnologii

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Rotari Oleg
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la judecarea cauzei în termen rezonabil ca garanție a procesului echitabil în materie civilă potrivit jurispudenței CtEDO

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Levinte Iurie
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confidențialitatea și protecția datelor

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Cristea Daniel
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la judecarea cauzei în termen rezonabil ca garanție a procesului echitabil în materie civilă potrivit jurispudenței CtEDO

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Levinte Iurie
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerințe de claritate și previzibilitate a legislației naționale în domeniul răspunderii juridice a judecătorilor sub prisma jurisprudenței curții europene a drepturilor omului

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Mihailenco Olga
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restrângerea libertății de exprimare în condițiile societății democratice

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Guceac Ion
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind protecţia datelor cu caracter personal şi viaţa private

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Chirtoacă Lilia
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza jurisprudenței CtEDO cu privire la încălcarea dreptului la viață de către Republica Moldova

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Pavlovschi Stanislav, Cîrnaţ Teodor
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligațiile negative ale statelor care rezultă din art.3 CEDO

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Crudu Alexandr
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în protecția și promovarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Cazacu Pavel
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precedente ChEDO în materia prevenirii traficului de fiinţe umane

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Cojocaru Radion
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii aplicabile în procedura Curții Europene a Drepturilor Omului

CZU : [323+327](478)+341.231.14(4)CtEDO
Chirtoacă Leonid, Chirtoacă Natalia
Studii şi cercetării juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursul efectiv prin prisma controlului judiciar

CZU : 341.231.14(4)CtEDO+342.72/.73
Carajeleascov Cristina
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18