IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(464) pentru indicele czu "338.43"
Declinul agriculturii Republicii Moldova continuă
CZU : 338.43.02(478)
Administrarea Publică
Nr. 2(70) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sporirii eficientei economice a potenţialului de producţie în sectorul agrar
CZU : 338.43:005.336.1(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(65) / 2010 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale sporirii eficientei economice a mecanizării şl automatizării procesului de producere şl prelucrarea laptelui în Republica Moldova
CZU : 338.439.4:636.084.7:637.1(478)
Administrarea Publică
Nr. 2(62) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultural Policies in Central and Eastern European Countries
CZU : 338.43.02(4-11+4-191.2)
,
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование управления механизма АПК
CZU : 338.436:631.115(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele de bază ale modernizării sectorului agrar în condiţiile gestiunii anticriză
CZU : 338.432.01
, Curaxina Svetlana
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile prioritare ale reglementării de stat în scopul susţinerii dezvoltării sectorului agricol al RM
CZU : 338.43.01(478)
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexul agroindustrial al Republicii Moldova şi utilizarea durabilă a resurselor de sol
CZU : [338.436+631.4](478)
Intellectus
Nr. 4 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solu|ii manageriale contemporane ale promovării produselor moldoveneşti pe piaţa europeană
CZU : 338.439.5:339.564(478:4)
Intellectus
Nr. 2 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea instituţiilor de cercetare dezvoltare de profil agrar în condiţiile economiei de piaţă
CZU : 001.891:[63+338.43](478)
Intellectus
Nr. 2 / 2005 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia ramurii viti-vinicole a Republicii Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană
CZU : 338.43:[634.8+663.2](478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în ştiinţă se pot răscumpăra.
CZU : 001.89:338.439(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier
CZU : 338.439.544:658.788.4(478)
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene
CZU : 338.43.02(478)
, , , ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inofensivităţii produselor horticole
CZU : 338.439.6:663.2(478)
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сельское хозяйство для развития
CZU : 338.43(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of subsidies allocation on the efficiency of the agricultural sector of Moldova
CZU : 338.434(478)
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza potenţialului productiv al fondului funciar din Republica Moldova
CZU : 338.43(478)(041.3)
,
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea eficienţei activităţilor lucrătorului din agricultură
CZU : 338.43
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica economică de stimulare şi reglementare a exportului Republicii Moldova
CZU : 338.436
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 464