IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-3(8) pentru indicele czu "159.9:37.015.3"
Педагог-психолог учреждения образования: страшилка для «поднадзорных» или реальная помощь тем, кому это необходимо?
CZU : 159.9:37.015.3
Ярошевич Анна
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe motivaţionale în procesul de învăţare
CZU : 159.9:37.015.3
Cepraga Lucia, Belous Natalia
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bullying la adolescenți: delimitări conceptuale
CZU : 159.9:37.015.3
Popa Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,Bulliyngul-prvenție și combatere la nivelul ciclului primar”
CZU : 159.9:37.015.3
Cotici Cristina
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spunem stop bullying-ului!
CZU : 159.9:37.015.3
Aanei Genilia, Furtună Maria
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bullying-ul. modele de bune practici pentru prevenirea acestui fenomen
CZU : 159.9:37.015.3
Claudiu Voicu
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi
CZU : 159.9:37.015.3
Otomega Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții ale elevilor privind violența în școală
CZU : 159.9:37.015.3
Aburia Ali
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8