IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru indicele czu "005.35:33"

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

CZU : 005.35:334.72+339.137.2
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor

CZU : 316.35:005.35:334.7
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova

CZU : [005.35:334.72+316.35](478)
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аnaliza viabilității controlului corporatist prin reprezentare și responsabilitate euroregională

CZU : 005.35:334.784
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(27) / 2010 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrepreneurship for sustainable development, current problems and directions providing

CZU : 005.35:334.72
,
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contemporary business social responsibility policy

CZU : 005.35:334.012
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală
CZU : 005.35:334.72(100)
, ,
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană
CZU : 005.35:334.72(478)
,
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii sociale a mediului de afaceri în Republica Moldova
CZU : 005.35:334.72(478)
,
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
CZU : 005.35:334.72.012.63/.64(478)
, , ,
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management – the decisive factor in economic development

CZU : 005.35:338.1
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shadow economy and social responsibility

CZU : 005.35:338(477)
Markina Iryna
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of corporate social responsibility on sustainable enterprise development

CZU : 005.35:334.7
,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codul de guvernanta corporativa – model de soft law pentru business

CZU : 347.72+005.35:334.72
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative

CZU : 005.35:33
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern

CZU : 005.35:334.72+657.63
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compliance – instrument de creștere a valorii companiei

CZU : 005.35:334.72(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17