IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(51) pentru indicele czu "005.2"
Procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Macedonia
CZU : 354:005.21(4)
Saca Victor, Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul politico-administrativ în contextul reformei administraţiei publice centrale
CZU : 354:005.21(478)
Dulschi Ion
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления
CZU : 005.21(470)
Kleiner Gheorghii
Administrarea Publică
Nr. 2(62) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mоdelarea соgnitivă ca element de securitate economică in managementul strategic al intreprinderii
CZU : 005.21:658.1+004.942
Oleiniuc Maria
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления стратегического управления предприятием в условиях рыночной экономикиИ
CZU : 005.21:334.7
Стратан Александр, Баранова Елена
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности управления современного инновационного менеджера
CZU : 005.21:338.1
Перчинская Наталья, Цуркан (Шушу) Aурелия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea mecanismelor de formare şi implementare a inovaţiilor organizaţionale în cadrul întreprinderii
CZU : 005.21:005.591.4:334.7
Ianioglo Nadejda
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
CZU : 005.216.1
Ştahovschi Ada, Mircea-Dafinescu Vasiliana, Bucuci Olesea
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul intrafirmă în cadrul sistemului modern de management
CZU : 005.21:334.7
Repkina Olga
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi politici de dezvoltare a mediului de afaceri în relaţiile de piaţă
CZU : 005.21:334.7
Sârbu Ion, Duţă Sergiu
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development perspectives of logistics services providers in Poland
CZU : 334.72:005.21:339.138(438)
Płaczek Ewa
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiunea aplicării strategiilor manageriale de creştere organizaţională prin configurare
CZU : 005.21
Chirinciuc Iurie
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea MBV la realizarea strategiei de către intreprinderile din Rusia la diverse etape de formare a conceptuluI
CZU : 005.21:658.14/17(470)
Tarasova Janna
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planurile de gestiune corporativă a crizelor în sistemele manageriale asamblate
CZU : 005.71:005.21
Roşca Petru, Gâf-Deac Maria
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving organizational performances through effective management
CZU : 005.21+005.7
Verboncu Ion
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale managementului crizei şi managementului anticriză în economia de piaţă
CZU : 005.21:338.124.4
Pascaru Sergiu
Meridian Ingineresc
Nr. 3(62) / 2016 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul strategiei – condiție emergentă în asigurarea dezvoltării economice
CZU : 005.21:338.1
Ghelbet Angela
Meridian Ingineresc
Nr. 1(60) / 2016 / ISSN 1683-853X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul managementului strategic
CZU : 37.0:005.21
Guţu Vladimir, Cangea Petru
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţa dintre managementul strategic al structurilor de economie socială comparativ cu afacerile clasice
CZU : [330.342.146+334.73]:005.21
Achiţei Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborating the management model in the sustainable development of small and medium enterprises during crisis
CZU : 005.21:334.72.012.63/.64
Taranenco Lilia
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51