IBN
Închide
Nr.MonografiiTotal2022202120202019201820172016
1
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu21----21--
2
Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării0-------
3
Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale0-------
4
Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale0-------
5
Studiu integrat asupra guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova0-------
6
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 1. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии8------8
7
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Необходимость общества в ее развитии0-------
8
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 3. Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции.0-------
9
Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 20200-------
10
Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice27--27----
11
0-------
12
Mecanismul economic de protecție a mediului în Republica Moldova. abordare geografică și ecologică0-------
13
Tipuri de rezultate ale activităților științifice0-------
14
Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-20160-------
15
Heraldica Moldaviae11---11---
16
Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova0-------
17
Relaţii pedo-geomorfologice în bazinul hidrografic Larga0-------
18
Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova6-6-----
19
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale31--31----
20
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD0-------
21
Istoria politică a Republicii Moldova (Note de curs)0-------
22
Studiul diagnostic al ecosistemelor urbane si rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord0-------
23
Atlas „Scimbările climatice și starea actuală a peisajelor”0-------
24
Redimensionarea arhitecturii geopolitice a sistemului internaţional0-------
25
Contribuții ale organizației internaționale Interpol la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova0-------
26
Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene0-------
27
Политическая культура в Республике Молдова0-------
28
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european. (Partea II)21---21---
29
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: Studiu sociologic (Partea II)14---14---
30
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european25---25---
31
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)16---16---
32
Schimbarea începe de la noi18----18--
33
Handbook of Research on Water Sciences and Society77------
34
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies22------
35
Gendered migration from Moldova and Ukraine to the EU: Who cares?0-------
36
The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of Romania and the Soviet Union0-------
37
Non-Linear Cooperative Effects in Open Quantum Systems: Entanglement and Second Order Coherence0-------
Total2079658873908