IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 116

2021 - 1

Medic ilustru – om al științei. Membrul corespondent Viorel PRISACARI la 75 de ani

, , , ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Review of the collective monograph "Principles of development of modern oenology and organization of the wine market" carried out by the collaborators of the Department of Oenology and Chemistry, Technical University of Moldova

Academy of Sciences of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение климатических факторов и продуктивность генотипов винограда

Aлександров Евгений, Ботнарь Василий, Гэинэ Борис
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт». 72-79.
Disponibil online 24 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soiuri rizogene de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)

, ,
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 13-15.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vița-de-vie în toponimie

, ,
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 10-12.
Disponibil online 23 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection

, , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Academy of Sciences of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O strălucită contribuție în oenologie. Dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN la 60 de ani

, ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vârsta vredniciei. Membrul corespondent Eremia ZOTA la 80 de ani

, ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani

, , , ,
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genetician de performanță. membrul corespondent Andrei Palii la 80 de ani

,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 12

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).

, , , ,
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович

Фурдуй Теодор, Гэинэ Борис, Тудораке Георгий, Кирилов Александр
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Академия Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul economic și social obţinut în urma utilizării produselor secundare vitivinicole  

, ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via și vinul în arta mondială

, ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генетический потенциал межвидовых генотипов винограда

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).

, , ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani

, ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

, , , ,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биологическое виноградарство и функциональность генотипа

Гэинэ Борис, Aлександров Евгений
1 Академия Наук Молдовы,
2 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 146-151.
Disponibil online 27 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экотехнологии и виноградарство

Aлександров Евгений, Ботнарь Василий, Гэинэ Борис
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Академия Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 69-69.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 116