IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 44

2020 - 3

Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani

, , , ,
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O strălucită contribuție în oenologie. Dr. hab., prof. univ. Nicolae TARAN la 60 de ani

, ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genetician de performanță. membrul corespondent Andrei Palii la 80 de ani

,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович

Фурдуй Теодор, Гэинэ Борис, Тудораке Георгий, Кирилов Александр
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Академия Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).

, , ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patriarhul științei solului. Academicianul Andrei Ursu la 90 de ani

, ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic

, , ,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 185-185.
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Vasile BABUC la 85 de ani

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului Acad. Vasile MICU la 80 de ani

, ,
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondatorul biochimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Dr. hab. Alexandr ROTARI la 80 de ani

, ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomicultura ca un crez al vieții. M. c. Vasile Babuc la 85 de ani

, , ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)

, , ,
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea reglatorului de creştere regalis la plantele de viţă de vie

,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 21-26.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul reglator al microelementelor în realizarea potenţialului plantelor de viţă de vie (contribuţia cercetătorilor din Moldova)

,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. Centrul editorial UASM. 12-20.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris Gaina la 70 de ani
, ,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancement of copper resistance of vitis vinifera l. Cv. Victoria seedlings by the plant growth promoting bacteria and trace elements

, , Zacchini Massimo, Pietrini Fabrizio,
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology
Ecological and environmental chemistry 2017
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 181-181.
Disponibil online 18 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul microîngrăşămintelor în realizarea potenţialului de rezistenţă la iernare a viţei-de-vie

,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 91-97.
Disponibil online 14 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние условий питания на содержание воды в зимующих побегах и морозостойкость винограда

Великсар София , Леманова Н., Гладей Михай, Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 90-93.
Disponibil online 18 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015)
, , , , ,
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni

, , , ,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. 130-130.
Disponibil online 16 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 44