IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 126

2020 - 16

Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.

, ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”.

Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilități de estimare a variabilității climatice prin intermediul unor noi indici elaborați la nivel regional

Institutul de Ecologie şi Geografie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 17-22.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preocupări științifice ale profesorului și savantului Mihai Coșcodan

, ,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 5-8.
Disponibil online 15 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Local climate characterization to ensure sustainable development

,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. Alexandru Ioan Cuza University of Iași. 66-67.
Disponibil online 6 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The atlas the thermal and rainfall regime in the south of the Republic of Moldova (Cahul region and Zîrnești commune)

Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. Alexandru Ioan Cuza University of Iași. 64-65.
Disponibil online 6 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecoclimatic indices in expressing the vulnerability of forest ecosystems to climate aridization (case study - Cărbuna Landscape Reserve)

, ,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. Alexandru Ioan Cuza University of Iași. 31-32.
Disponibil online 6 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repartiția spațio-temporală a extremelor termice anuale și nivelele de revenire odată în 10, 20 și 50 ani

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 109-113.
Disponibil online 14 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor

Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 100-103.
Disponibil online 14 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile deficitului de apă climatic în anotimpul de vară

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 96-99.
Disponibil online 13 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul ploilor torențiale din semestrul cald al anului asupra societății și mediului în Republica Moldova

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 91-95.
Disponibil online 13 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climatic and ecological constraints in the distribution of european beech (Fagus sylvatica) at the eastern limit (scientific reserve "Plaiul fagului")

, , ,
1 Institute of Ecology and Geography,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of climate aridization on oak stands in the Republic of Moldova (case study)

, ,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic

,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldovas territory

, , ,
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 State University of Moldova,
4 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 325-334.
Disponibil online 31 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

Relatii temporale între parametrii climatici si cresterile anuale ale speciilor forestiere (studiu de caz)

, , ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 223-234.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vulnerability to climatic risks in national and local aspects

, , , ,
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regional climate change and surface waters

, , ,
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 Russian Academy of Sciences,
4 State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 25 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New climate indices in estimation of regional climate’s variability

Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 126