IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, mun. Chișinău

2019 - 1

Particularități de dezvoltare a capacităților coregrafice la elevii claselor primare

Acciu Victoria , Damian Liubovi , Maslîghin Anastasia
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. Tipogr. Garomont Studio. 11-20.
Disponibil online 29 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Functiile artei coregrafice

Acciu Victoria
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 47-48.
Disponibil online 4 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников

Acciu Victoria , Racu Jana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3