IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural

2021 - 2

Tematica abordată de pictorii basarabeni între anii 1888–1917

Stăvilă Tudor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 73-73.
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica operelor pictorilor basarabeni între anii 1888-1917

Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea

Stăvilă Tudor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 38-38.
Disponibil online 12 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valentina Rusu-Ciobanu – o pagină de rezistenţă în pictura contemporană

Stăvilă Tudor
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipogragia «Grafema Libris». 16-16.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictori basarabeni în şcolile de artă ale Europei

Stăvilă Tudor
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. . 38-43.
Disponibil online 10 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictori basarabeni la Bucureşti. Anii 1930–1960. Nume uitate

Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle

Stăvilă Tudor
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O panoramă a fenomenului artistic

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statuetele de Tanagra şi operele sculptorului basarabean Moissey Kogan

Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auguste Baillayre – director şi fondator al colecţiilor de artă basarabeană

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Valeriu Herţa şi vocaţia imaginii artistice

Stăvilă Tudor
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 11 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O redescoperire a sculpturii naționale

Stăvilă Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Antoine Irisse – fovist-ul basarabean din Paris

Stăvilă Tudor
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 114-114.
Disponibil online 15 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17