IBN
    

    
  


    
Închide
Rudi Ludmila Boris
Afiliat la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

2020 - 1

Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles

Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Vergel Konstantin, Nehoroşev Pavel
Ecological Engineering
Nr. 142 / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Silver and Gold Ions Recovery from Batch Systems Using Spirulina platensis Biomass

Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Chiriac Tatiana, Rudi Ludmila, Iushin Nikita, Miscu Vera
Ecological Chemistry and Engineering S
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1898-6196
Disponibil online 15 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and Crystal Structure of [Co(DmgH) 2 (Thio) 2 ] 2 F[PF 6 ]. The Effect of Fluorine-Containing Co(III) Dioximates on the Physiological Processes of the Microalga Porphyridium cruentum

Coropceanu Eduard, Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Lozan Vasile, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Bulhac Ion, Kravţov Victor, Bouroş Pavlina
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 3(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spirulina Platensis as renewable sorbent for copper-containing effluents treatment

Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rudi Ludmila, Zinicovscaia Inga, Strelcova Ludmila
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 47-47.
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

The impact of compound Fe(III)-alanine on phycobilin synthesis in spirulina biomass under hypothermia

Rudi Ludmila, Miscu Vera, Valuţă Ana, Chelmenciuc Viorica, Elenciuc Daniela
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 92-92.
Disponibil online 19 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivity and content of biologically active compounds during spirulina platensis cultivation in the presence of gold nanoparticles (AuNPs)

Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rotari Ion, Rudi Ludmila, Zinicovscaia Inga, Iushin Nikita, Valuţă Ana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 151-151.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.

Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les microalgues et les cyanobacteries pour une alimentation saine

Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Bons Offices“. 328-328.
Disponibil online 15 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesures d’amélioration de la communication interne dans les petites et moyennes entreprises du secteur vinicole de la République de Moldavie

Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Bons Offices“. 328-328.
Disponibil online 15 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele nanoparticulelor de ZnSe și ZnS asupra cianobacteriei Spirulina Platensis

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”. 210-213.
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modification of iron reducing power in spirulina biomass in response to induced stress

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Miscu Vera, Valuţă Ana, Dumbrăveanu Veronica, Rudic Valeriu, Ghelbet Viorica
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 86-86.
Disponibil online 19 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application of microwave pretreatment technique of aplanospores of haematococcus pluvialis for astaxanthin recovering

Plîngău Ecaterina, Rudi Ludmila, Miscu Vera, Dencicov-Cristea Lidia
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 91-91.
Disponibil online 19 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea ciupercilor de Pleurotus Ostreatus la degradarea deşeurilor vegetale

Rusnac Cristina, Rudi Ludmila
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 208-211.
Disponibil online 21 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13