IBN
    

    
  


    
Închide
Cereteu Igor Ion
Afiliat la Institutul de Istorie

2019 - 1

Recenzie. Andrei EȘANU, Valentina EȘANU, Lumina cărții la români (secolele XIV-XIX). Studii, surse și materiale, Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei „Carol I”. Editura Istros, București-Brăila, 2018, 657 p.

Cereteu Igor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Răspândirea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în sec. XVI-XIX

Cereteu Igor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituirea și completarea cu tipărituri românești a bibliotecii mănăstirii Noul Neamț în timpul lui Andronic Popovici (1861–1893)

Cereteu Igor
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 513-528.
Disponibil online 1 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea

Cereteu Igor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4