IBN
    

    
  


    
Închide
Maşcenco Natalia Evghenii
Afiliat la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

2019 - 5

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture

Gurev Angela, Maşcenco Natalia, Borovskaia Ala, Şubina Victoria
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы применения биорегуляторов из растений семейства Veronica SPP.

Borovskaia Ala, Maşcenco Natalia
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 72-72.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.

Elisoveţcaia Dina, Ivanova Raisa, Maşcenco Natalia, Chisnicean Lilia
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 80-80.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование стероидных гликозидов для повышения потенциала продуктивности у редиса

Balashova Irina, Stepanov Veaceslav, Pinciuc Elena, Sirota S., Maşcenco Natalia
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 70-70.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вторичные метаболиты высших растений как регуляторы роста и развития овощных культур на примере моркови

Maşcenco Natalia, Borovskaia Ala
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. ТОВ «Нілан-ЛТД». 227-229.
Disponibil online 14 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization

Chiseliţă Oleg, Bîrsa Maxim, Burţeva Svetlana, Maşcenco Natalia
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 164-165.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фунгицидный эффект вторичных метаболитов некоторых представителей сем. Scrophulariaceae

Maşcenco Natalia, Borovskaia Ala, Şubina Victoria
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign“. 232-236.
Disponibil online 22 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование вторичных метаболитов высших растений в качестве индукторов иммунитета на примере картофеля

Borovskaia Ala, Elisoveţcaia Dina, Maşcenco Natalia, Ivanova Raisa, Doroşenco Valentina
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign“. 356-360.
Disponibil online 22 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение ростовых веществ в инкрустации семян кукурузы

Borovskaia Ala, Maşcenco Natalia, Gurev Angela, Ivanova Raisa
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. . 87-93.
Disponibil online 31 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение биорегуляторов природного происхождения для повышения жизнеспособности семян капусты

Maşcenco Natalia, Borovskaia Ala
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. ТОВ «Нілан-ЛТД». 170-172.
Disponibil online 19 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10