IBN
    

    
  


    
Închide
Găină Boris Serghei
Afiliat la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

2019 - 1

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

Cuharschi Mihail, Cebanu Vitalie, Taran Nicolae, Găină Boris, Degteari Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică

Cebanu Vitalie, Găină Boris, Cuharschi Mihail, Degteari Vladimir, Mîdari Adrian, Chiaburu Elena, Armaşu Svetlana, Terteac Dumitru, Vataman Iana, Voloşciuc Leonid, Voineac Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Optimizarea fermentaţiei malolactice în obţinerea vinurilor tinere roşii

Găină Boris, Borta Ion , Prida Ion, Țâra Vasile D.
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. . 29-29.
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

De la popularizare - la transferarea tehnologiilor inovaţionale în sectorul vitivinicol. Repere istoriografice

Găină Boris, Alexandrov Eugeniu, Xenofontov Ion
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Hibrizi distanţi de viţă de vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu însuşiri organoleptice, biochimice şi uvologice de perspectivă

Alexandrov Eugeniu, Găină Boris
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . . 227-231.
Disponibil online 28 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie(Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu, Găină Boris
Revista Botanică
Nr. 1(6) / 2013 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel.
Alexandrov Eugeniu, Găină Boris
Revista Botanică
Nr. 1(5) / 2012 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 5 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani
Furdui Teodor, Găină Boris, Barbacar Nicolae
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8