IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Americană din Moldova

2021 - 3

Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments

Railean Elena, Elci Atilla, Ivanova Malinka Spasova, Alias Maizam, Bîrnaz Nina
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. IOP Publishing Ltd. 1-11.
Disponibil online 13 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice

Railean Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul schimbărilor societale asupra comportamentului individual și social

Railean Elena
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă

Railean Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 588-591.
Disponibil online 3 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological aspects of torture and their impact on social mind

Railean Elena
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments

Railean Elena, Trofimov Victoria, Aktas Daiva
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG.. 131-142.
Disponibil online 7 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne

Railean Elena, Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării

Railean Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review

Railean Elena, Baghici Nicoleta
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков

Railean Elena, Katîșev Pavel, Olenev Stanislav
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема интеллекта в современном обществе.

Railean Elena, Kalkina Valeria
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11