IBN
    

    
  


    
Închide
Ştefaneţ Diana
Afiliat la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

2019 - 1

Cadrul didactic – verigă importantă în formarea caracterului şi orientării personalităţii la vârsta adolescentă

Ştefaneţ Diana, Ilciuc Cătălina
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 217-227.
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Managementul timpului – instrument de organizare si eficientizare

Ştefaneţ Diana
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . Profesionistii Imprimarilor din Moldova, Iași. 64-69.
Disponibil online 26 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Particularitățile manifestării timidității la adolescent

Ştefaneţ Diana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale geloziei – sentimentul care distruge relații

Ştefaneţ Diana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. "Print-Caro" SRL. 32-41.
Disponibil online 24 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea propriului potenţial în adolescenţă prin prisma autocunoaşterii şi autoeficacităţii

Ştefaneţ Diana, Botnari Ina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5