IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

2018 - 2

Structurile de habitat in abordările culturalcronologice de la sfarşitul primei epoci a fierului in spaţiul carpato-nistrean

Haheu Vasile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 50-50.
Disponibil online 8 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viaţa cotidiană la traco-geţi în contextul peisajului culturalarheologic (a doua jumătate a sec. VII – sec. III a. Chr.)

Haheu Vasile
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 40-41.
Disponibil online 9 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Cosorul in viticultura din spatial est-carpatic in perioada antică şi medievală

Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 21-22.
Disponibil online 13 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peisajul cultural arheologic la tracii septentrionali 28 Sergiu HEGHEA. Plastica antropomorfă din așezarea Brinzeni III-Țiganca

Haheu Vasile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 28-29.
Disponibil online 27 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peisajul cultural-arheologic la tracii septentrionali: spaţii de habitat în contextul cotidianului, activităţii de producere şi al sacrului (sec. VII/VI-III a.Chr.)

Haheu Vasile
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii

Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii

Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortificaţiile şi probleme de strategie şi tactică militară la traco-geţi

Haheu Vasile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. "Notograf Prim" SRL. 135-143.
Disponibil online 23 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Carne de tun la cheremul imperiului
Haheu Vasile
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificaţiile şi probleme de tactică şi strategie militară la traco-geţi
Haheu Vasile
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amintiri din război pe timp de pace
Haheu Vasile
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuinţe şi anexe gospodărești ale tracilor septentrionali: tradiţii şi inovaţii
Haheu Vasile
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 17 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia şi tactica militară a lumii antice
Haheu Vasile
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Siturile de habitat ale tracilor septentrionali (cetăţi, aşezări deschise). Structuri spaţial-temporale
Haheu Vasile
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)
Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinul în religiile geto-dacilor şi creştine. tradiţii şi similitudini

Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini în credinţele geto-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului
Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Lumea egeeană şi impactul cultural al acesteia asupra evoluţiei tracilor septentrionali
Haheu Vasile
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagini din viticultura Moldovei medievale (considerente istorice şi arheologice)

Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut

Bratco Dumitru, Haheu Vasile
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26