IBN
    

    
  


    
Închide
Cotelnic Teodor Sevastian
Afiliat la Institutul de Filologie al AŞM

2017 - 7

Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi argumente de arhivă). Chişinău: Elan Poligraf SRL,2015
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un congres al scriitorilor cu rezonanţă istorică
Cotelnic Teodor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În memoriam. Ne-a înţeles , ne-a ajutat (Mioara Avram: 85 de ani de la naştere)
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destinul dramatic al filologului martir Ion Vasilenco

Cotelnic Teodor
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Tipocart Print" SRL. 62-68.
Disponibil online 24 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu

Cotelnic Teodor
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 127-135.
Disponibil online 10 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de lingvistică teoretică în viziunea academicianului Silviu Berejan

Cotelnic Teodor, Eţcu Ion
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 102-112.
Disponibil online 20 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia selectivă* a lingvistului Teodor Cotelnic, doctor habilitat

Cotelnic Teodor
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Prof. acad. Anatol CIOBANU (14.05.1934 - 08.04.2016)
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupurile etnoglotice în Republica Moldova
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silviu Berejan − promotor al adevărului ştiinţific

Cotelnic Teodor
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română în condiţiile diglosiei (Studiu diacronic). Chişinău
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Preocupările sociolingvistice ale academicianului Nicolae Corlăteanu

Cotelnic Teodor
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un împătimit cercetător al limbii române literare
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 25 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusificarea Basarabiei sub dominaţia ţaristă (1812-1918)
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015)
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Patriarh al filologilor români (1914-2014)
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Observaţii asupra unor abrevieri în româna contemporană
Cotelnic Teodor
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17