IBN
    

    
  


    
Închide
Pînzaru Iurie Vasile
Afiliat la Centrul Naţional de Sanătate Publică

2019 - 1

Health assessment of workers of meat processing plants

Pînzaru Iurie
Gigiena i Sanitariya
Nr. 3(98) / 2019 / ISSN 0016-9900
Disponibil online 9 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Rolul medicului de familie în cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică

Manceva Tatiana, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul medicului de familie în promovarea sănătăţii la locul de muncă din întreprinderile de prelucrare a cărnii

Pînzaru Iurie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile morbidității parazitare la angajații întreprinderilor de procesare a cărnii

Pînzaru Iurie
Arta Medica
Nr. 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 18 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seroprevalența Anti-HVE la angajații întreprinderilor de procesare a cărnii.

Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hepatitis B, C and D virus genotypes detected in HBsAg- or anti-HCV-positive people from the Republic of Moldova

Gori Ala, Gheorghiţa Stela, Spînu Constantin, Pînzaru Iurie, Halacu Ala, Sajin Octavian, Suveică Luminiţa, Sausy Aurelie, Muller Claude P., Hubschen Judith
Archives of Virology
Nr. 2(163) / 2018 / ISSN 0304-8608
Disponibil online 26 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Changes over time in persistent organic pollutants (POP) concentrations in human milk in the Republic of Moldova

Tîrsina Alla, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie, Bahnarel Ion
Toxicological and Environmental Chemistry
Nr. 5-6(99) / 2017 / ISSN 0277-2248
Disponibil online 16 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acute chemical poisonings in the Republic of Moldova: 5 years review
Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana, Sîrcu Raisa, Bahnarel Ion, Sanduleac Elena
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă
Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele analizei intoxicaţiilor acute neprofesionale cu alcool în Republica Moldova în perioada anilor 2011-2015
Manceva Tatiana, Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii
Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea aplicării pesticidelor în Republica Moldova şi a impactului lor asupra sănătăţii populaţiei
Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Țurcanu Gheorghii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe şobolani la acţiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC
Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Human exposure assessment of the polycyclic aromatic hydrocarbons through the food consumption

Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie, Bogdevici Oleg, Cadocinicov Oleg
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 121-121.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Biomarkeri de expunere la evaluarea riscului acţiunii pesticidelor

Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte toxicologice ale expertizei sanitare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana, Sanduleac Elena
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nitraţii in legume: evaluarea expunerii populaţiei şi a impactului asupra sănătăţii

Țurcanu Gheorghii, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor biochimici ai serului sanguin la femele de şobolan gestante expuse cronic la bifenili policloruraţi.
Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Pînzaru Iurie, Grama Octavian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova

Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista Cronica Sănătăţii Publice – instrument iminent în promovarea cunoştinţelor despre sănătate şi prevenire a maladiilor

Nistor Ion, Pînzaru Iurie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37