IBN
    

    
  


    
Închide
Costachi Gheorghe Ignatie
Afiliat la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

2018 - 5

Права человека и их защита в Молдове: право на защиту от пыток

Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 2(314) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate

Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept

Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală a judecătorului din România pentru infracțiuni contra justiției

Costachi Gheorghe, Cozma Daniela
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu

Costachi Gheorghe, Donos Victor
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Securitatea persoanei prin prisma culturii juridice a funcţionarului public
Costachi Gheorghe, Cozma Daniela
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilitatea Constituţiei – garanţie indispensabilă a statalităţii Moldovei

Costachi Gheorghe
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 600-610.
Disponibil online 26 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.
Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 11 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Societatea civilă și organizaţiile nonguvernamentale ca subiecți ai democrației și ai politicii de securitate

Costachi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение Демократической гражданственности и роль гражданского общества в этом процессе

Costachi Gheorghe, Borşevski Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 9(309) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 2 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  

Costachi Gheorghe
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Правовая и политическая культура – необходимые условия для демократизации общества и консолидации конституционно-правового режима
Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securităţii persoanei prin educaţia pentru drepturile omului şi dezvoltarea culturii drepturilor omului
Costachi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие пыткам в Республике Молдова и построение правового государства
Costachi Gheorghe, Borşevscaia Lidia
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile constituţiei – factor important de configurare a regimului constituţional contemporan
Costachi Gheorghe
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea legii şi a cetăţeanului în statul de drept

Costachi Gheorghe
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 221-223.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Reflecţii asupra securităţii juridice în statul de drept
Costachi Gheorghe, Iacub Irina
Legea şi Viaţa
Nr. 5(281) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă
Costachi Gheorghe, Albu Viorel
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi legitimitatea puterii de stat
Costachi Gheorghe, Munteanu Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 8(284) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea separatismului – factor de periclitare a securităţii naţionale a Republicii Moldova
Costachi Gheorghe, Kuciuk Valeriu
Legea şi Viaţa
Nr. 7(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32