IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

2018 - 1

Profilul socio-demografic al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Munteanu Parascovia
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dizabilitatea – factor determinant al inegalităților sociale оn Republica Moldova

Munteanu Parascovia
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 292-298.
Disponibil online 24 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea persoanelor cu dizabilități la viața socială și politică

Munteanu Parascovia
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 175-178.
Disponibil online 20 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dizabilitatea - factor de excluziune socială

Munteanu Parascovia
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 114-119.
Disponibil online 19 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de incluziune socială a persoanelor cu dizabilitaţi din Republica Moldova
Munteanu Parascovia, Malcoci Ludmila
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Provocările implementării politicilor de incluziune socială a Persoanelor cu dizabilităţi în RM

Munteanu Parascovia
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 172-172.
Disponibil online 19 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6