IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul

2021 - 4

Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)

Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puterea locală în sistemul puterii publice din Republica Moldova

Cornea Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 11-26.
Disponibil online 10 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consumul trecutului în turismul transfrontalier: cazul Raionului Cahul, Republica Moldova

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 119-134.
Disponibil online 14 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularities of the internationalization process of higher education in regional universities: the case of Cahul State University “B. P. Hasdeu”

Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației

Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potențialul și perspectivele dezvoltării turismului ecologic în raionul Cahul, Republica Moldova

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 129-135.
Disponibil online 11 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere

Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 29 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Județul Cahul la rascruce de vremuri și regimuri (iunie-iulie 1940)

Cornea Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 84-95.
Disponibil online 31 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Particularitățile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul

Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova

Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labour market of Cahul District: general evolutions (2014-2018)

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 122-129.
Disponibil online 11 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepția externă a alegerilor parlamentare din 24 februarue 2019 în Republica Moldova

Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele aplicării sistemului electoral mixt în Republica Moldova: cazul circumscripției uninominale nr. 43, municipiul Cahul

Cornea Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 11-20.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Valorificarea capitalului uman al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere

Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. Performantica. 196-202.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuitate şi discontinuitate în reformarea organizării teritoriale a puterii locale din Republica Moldova

Cornea Sergiu
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. . 504-546.
Disponibil online 15 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea teritorială a puterii locale în programele de guvernare şi strategiile guvernării „proeuropene”

Cornea Sergiu
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 63-80.
Disponibil online 18 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale

Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea teritorială a puterii locale: identificarea unei paradigme de investigare

Cornea Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 7-16.
Disponibil online 23 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57