IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

2012 - 1

Parsing the Dictionary of Modern Literary Russian Language with the Method of SCD Configurations. The Lexicographic Modeling
Curteanu Neculai, Cojocaru Svetlana, Burca Eugenia
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(58) / 2012 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 4 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Classification of Specification Definition Markers for DLRLC Entries

 

Burca Eugenia
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. Institute of Mathematics and Computer Science. 224-227.
Disponibil online 7 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parsarea dicţionarului limbii ruse literare contemporane prin metoda bazată pe configuraţii segmentare-coeziune-dependenţă
Burca Eugenia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Clasele de marcheri de definiţii pentru analiza semantică a intrărilor DLRLC

Burca Eugenia
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. Tipogr. Simbol-NP SRL. 84-84.
Disponibil online 5 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4