IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM

2017 - 6

Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities
Gagauz Olga, Avram Cristina, Pahomii Irina
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Life expectancy dynamics in post-soviet countries  from european region: convergences and divergences

Pahomii Irina, Gagauz Olga, Avram Cristina
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youth health and health-risk behaviour

Gagauz Olga, Pahomii Irina
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor
Boldișor (Carcea) Elena, Pahomii Irina
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor

Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări metodologice în elaborarea indicelui integral teritorial de securitate demografică
Gagauz Olga, Pahomii Irina
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția bolilor cardiovasculare în dinamica speranței de viață la naștere

Pahomii Irina
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Național de Cercetări Economice. 45-51.
Disponibil online 22 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene
Pahomii Irina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9