IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 24 Vizitatori unici: 20
Gramma Rodica Constantin
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2015 - 1

Evaluarea nivelului de cunoștinţe și abilităţi practice în domeniul urgenţelor obstetricale, ginecologice și neonatale ale studenţilor anului VI de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Ababii Ion, Gramma Rodica, Romancenco Andrei, Cardaniuc Corina, Chesov Ion
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 3 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte medico-sociale in realizarea programului naţional de perinatologie
Cotovan Mihail, Gramma Rodica
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea învăţământului superior medical în contextul dezvoltării strategice a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ababii Ion, Gavriliuc Mihail, Beţiu Mircea, Gramma Rodica
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Supradozele în mediul consumatorilor de droguri injectabile: aspecte medicale şi sociale
Iaţco Ala, Gramma Rodica
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspectele epidemiologice şi medico-sociale ale leucemiei mieloide cronice în Republica Moldova
Musteaţă Vasile, Corcimaru Ion, Gramma Rodica, Musteaţă Larisa, Robu Maria, Buruiana Sanda
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea individuală şi socială pentru sănătate în contextul cultural şi economic specific al Republicii Moldova
Gramma Rodica
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Rolul comitetelor de bioetică în realizarea unui management eficient al instituţiilor medicale
Gramma Rodica, Lozan Oleg
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(34) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele contradicţii etico-legale în managementul sistemului de sănătate publică din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului
Gramma Rodica, Lozan Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Aspecte etice ale cercetării psihiatrice
Paladi Adriana, Gramma Rodica
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9