IBN
    

    
  


    
Închide
Berzan Vladimir Petru
Afiliat la Institutul de Energetica al AŞM

2018 - 2

Mathematical Model of Electrical Line with Transposition of Phase Circuits

Berzan Vladimir, Paţiuc Vladimir, Rîbacova Galina
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем

Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Boşneaga Valeriu, , Ermurachi Iurie, Grigoraş Gheorghe, Gavrilaş Mihail, Istrate Dumitru-Marcel
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Numerical Method for Calculating Non-stationary Processes in the Non-homogeneous Electric Circuit. Direct and Reverse Problem
Berzan Vladimir, Paţiuc Vladimir, Rîbacova Galina
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău

Ctitor Roman, Berzan Vladimir, Oclanschi Ghenadie
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. . 444-447.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ некоторых макроэкономических показателей

Bîcova Elena, Celac I., Berzan Vladimir
Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы
2017. Chișinău, Republica Moldova. Институт энергетики. 106-147.
Disponibil online 25 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов

Bîcova Elena, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 18-27.
Disponibil online 27 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электрохимический способ обнаружения на арматуре  для железобетонных изделий мест,  склонных к локальной коррозии

Colesnic Igor, Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir, Locşin Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 258-260.
Disponibil online 30 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice

Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 261-272.
Disponibil online 30 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România

Postolati Vitali, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 413-423.
Disponibil online 1 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  

, Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir, Postoronca Sveatoslav
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 562-565.
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie  a Republicii Moldova

Postolati Vitali, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 601-609.
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 610-617.
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчет магнитных полей линии электропередачи
Paţiuc Vladimir, Berzan Vladimir, Rîbacova Galina
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительный анализ эффективности производства тепловой и электричекой энергии в системах централизованного теплоснабжения
Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Bîcova Elena, Babici Vladimir
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Режим энергосистемы Республики Молдова при включении вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть
Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Andronati Nicolae
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 20 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

O tratare generalizata a procedurii de calcul a regimului permanent si tranzitoriu a retelei de distributie
Berzan Vladimir, Postoronca Sveatoslav, ,
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчет электрического поля и параметров линии управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий 110 кВ методом конечных объемов
Paţiuc Vladimir, Berzan Vladimir, Rîbacova Galina, Anisimov Vladimir
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possible Operation Modes of Moldovan, Ukrainian and Romanian Electrical Power Systems Joint Work
Postolati Vitali, Bîcova Elena, Berzan Vladimir, Boşneaga Valeriu, , Radilov Tudor
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electromagnetic field calculation for 110 kV power line
Berzan Vladimir, Paţiuc Vladimir, Rîbacova Galina, Ermuraţchii Vladimir
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(28) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58