IBN
    

    
  


    
Închide
Lupaşcu Tudor Grigore
Afiliat la Institutul de Chimie al AŞM

2018 - 7

Regularities of Modification of Active Carbons by Oxygen-Containing Manganese Compounds

Ivanets Andrei, Nastas Raisa, Kuzneţova Tatiana, Azarova T. A., Postolachi Larisa, Gînsari Irina, Voronets E. A., Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 2070-2051
Disponibil online 8 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermodynamic study of the binding of lead by pectin

Povar Igor, Spînu Oxana, Demcenko Pavel, Voitko Alex, Lupaşcu Tudor
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(3) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 27 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes

Lupaşcu Tudor, Ciobanu Mihail, Boţan Victor, Sandu Ioan-Gabriel, Dragalin Ion, Mitina Tatiana, Sandu Ion
Revista de Chimie
Nr. 11(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 13 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Water binding through polyacrylamide hydrogel and the influence of its preliminary saturation by Enoxil

Turov Vladimir, Bogatyrev Viktor, Krupska Tatiana, Galaburda Mariia, Lupaşcu Tudor, Povar Igor, Kokosha Natalia
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of filtration properties of Ghidirim Diatomite (Republic of Moldova)

Postolachi Larisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor, Petuhov Oleg
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa parametrilor cărbunilor activi autohtoni asupra imobilizării vitaminei B12

Cibotaru Silvia, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Tudor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 312-316.
Disponibil online 24 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study of nitrogen forms in seasonal dynamics and kinetics of nitrification and denitrification in Prut and Nistru River waters

Spătaru Petru, Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Alder Alfredo Carlos, Moşanu Elena
Environmental Engineering and Management Journal
Nr. 7(17) / 2018 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 8 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 22

Impactul substanţelor tensioactive asupra proceselor redox ale formelor solubile ale azotului în apa de râu

Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Tudor
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 267-272.
Disponibil online 26 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezechilibrul dintre factorii biotici și abiotici și efectele lui asupra vieții pe pămвnt
Lupaşcu Tudor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Lupaşcu Tudor, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Lucian
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative processes of treating of the underground waters in drinking purposes

Lupaşcu Tudor, Nastas Raisa, Ciobanu Mihail, Boţan Victor, Rusu Vasile, Duca Gheorghe
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 98-98.
Disponibil online 11 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remediation of POPs polluted sites in Republic of Moldova

Bogdevici Oleg, Culîghin Elena, Lupaşcu Tudor
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 103-103.
Disponibil online 11 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Removal of nitrite ions from natural water by using ag-5

Goreacioc Tatiana, Nastas Raisa, Lupaşcu Tudor, Rusu Vasile
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 104-104.
Disponibil online 11 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studying of the composition of the scum of electric power stations

Mitina Tatiana, Bondarenco Nadejda, Grigoraş Diana, Lupaşcu Tudor
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 111-111.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirect atomic absorption determination of chloride ion in colored water

Lupaşcu Tudor, Mitina Tatiana, Bondarenco Nadejda, Grigoraş Diana
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 113-113.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adsorption of Sr2+ ions from water solutions on active carbon can-7 in dynamic conditions

Ciobanu Mihai, Lupaşcu Tudor, Mitina Tatiana
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 134-134.
Disponibil online 13 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The future role of active carbons

Muhin Victor, Lupaşcu Tudor
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 138-138.
Disponibil online 13 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Active carbons obtained from grape seeds

Nastas Raisa, Lupaşcu Tudor, Rusu Vasile
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 167-167.
Disponibil online 15 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metal oxide catalysts for water purification

Nastas Raisa, Ivanets Andrei, Postolachi Larisa, Autor Nou, Azarova T. A., Gînsari Irina, Goreacioc Tatiana, Rusu Vasile, Petuhov Oleg, Lupaşcu Tudor
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 174-174.
Disponibil online 15 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of filtration properties of ghidirim diatomite (Republic of Moldova)

Postolachi Larisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 175-176.
Disponibil online 15 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 85