IBN
    

    
  


    
Închide
Manole Tatiana Maxim
Afiliat la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM

2017 - 1

Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi
Manole Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de incertitudine
Manole Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric
Manole Tatiana, Anghel Sofia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană
Manole Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Armonizarea politicilor bugetar-fiscale şi monetar-valutare
Manole Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege
Manole Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi)
Manole Tatiana, Anghel Sofia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica fiscală a României şi căile de ieşire din criza economică
Manole Tatiana, Chirnoagă Carmen
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică
Fărîmă Nicolae, Manole Tatiana, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea bugetului public prin prisma ajustării veniturilor şi cheltuielilor
Agafiţa Constantin, Manole Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Managementul procesului bugetar în Republica Moldova
Manole Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12