IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Tehnică a Moldovei

2021 - 1

The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt

Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elizaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Rheological and textural properties of goat's milk and mixture of goat's and cow's milk fruit yogurt

Bulgaru Viorica , Cușmenco Tatiana , Macari Artur , Botezat Olga
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea intensității culorii iaurtului cu fructe

Cușmenco Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 407-410.
Disponibil online 24 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Valorificarea laptelui de capră în iaurt

Cușmenco Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. . 488-491.
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Authentification of some local raw materials with high biologycal value

Cușmenco Tatiana , Macari Artur , Subotin Iurie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. . 77-82.
Disponibil online 3 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5