IBN
    

    
  


    
Închide
Arseni Lucia
Afiliat la Universitatea Tehnică a Moldovei

2012 - 4

Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs
Gherman Cristina, Şveţ Olga, Arseni Lucia
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Costurile tehnologiilor moderne de producere a electricităţii din biomasa solidă

Arion Valentin, Gherman Cristina, Şveţ Olga, Arseni Lucia
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 421-424.
Disponibil online 11 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea economică a tehnologiilor ORC şi MAI de producere a energiei din biomasă solidă

Arion Valentin, Gherman Cristina, Arseni Lucia
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 425-432.
Disponibil online 11 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gazeificarea biomasei solide şi costul singazului produs

Gherman Cristina, Şveţ Olga, Arseni Lucia
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 595-599.
Disponibil online 12 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4