IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2021 - 1

Diverse roluri ale bibliotecarului modern și necesitatea educației continue

Povestca Lilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)

Povestca Lilia
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 148-151.
Disponibil online 3 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea profesională a personalului de specialitate din bibliotecile Republicii Moldova

Povestca Lilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Competențele profesionale ale bibliotecarului în societatea cunoașterii (Studiu de caz)

Povestca Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ştiinţe sociale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 69-72.
Disponibil online 3 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4