IBN
    

    
  


    
Închide
Tulei Angela
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 2

 Repere epistemologice de definire a valorilor

Tulei Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva pedagogică a definirii valorilor

Tulei Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Valorificarea axiologiei naţional-universale în formarea competenţei de comunicare profesională în limba engleză la studenţi
Tulei Angela
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

The importance of teaching business idioms to students from the department of economics
Tulei Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Borrowings from business english – a way of enriching the linguistic fluid of our language
Tulei Angela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5