IBN
    

    
  


    
Închide
Roşca Nicolae
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2018 - 1

Exercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea valorilor mobiliare în legislația Republicii Moldova

Roşca Nicolae
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 126-129.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Analiza laturii subiective a infracţiunii de huliganism

Roşca Nicolae
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 168-171.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Necesitatea specializării instanţelor competente în materie de insolvabiltiate
Roşca Nicolae, Ilana Ana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza laturii obiective a infracţiunii de huliganism

Roşca Nicolae
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 107-109.
Disponibil online 6 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aporturile monetare şi nemonetare la formarea capitalului social al societăţii comerciale
Roşca Nicolae
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(16) / 2011 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5