IBN
    

    
  


    
Închide
Sterpu Vladimir Vladislav
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 1

Obiective strategice dezvoltate de OIPC Interpol

Sterpu Vladimir
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 92-96.
Disponibil online 16 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Organizațiile internaționale în viziunea experților naționali

Sterpu Vladimir
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 93-96.
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Preocupările penru securitate în spaţiul de Vest şi de Est European

Sterpu Vladimir
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 480-487.
Disponibil online 18 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 7

Правовое регулирование деятельности организации обьединенных наций в сфере предупреждения преступности
Sterpu Vladimir
Закон и Жизнь
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема изучения зарубежного опыта по предупреждению преступлений и его использование в деятельности органов внутренних дел
Sterpu Vladimir
Закон и Жизнь
Nr. 5 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международно-правовое регулирование предупреждения отдельных видов преступности
Sterpu Vladimir
Закон и Жизнь
Nr. 6 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpolul – consolidator al organelor de drept împotriva criminalităţii internaţionale
Sterpu Vladimir
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема изучения зарубежного опытапо предупреждению преступлений и его использование в деятельности органов внутренних дел
Sterpu Vladimir
Закон и Жизнь
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priorităţile Interpolului din perspectiva provocărilor internaţionale

Sterpu Vladimir
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 89-91.
Disponibil online 30 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование органами внутренних дел информационных технологий в предупреждении преступности
Sterpu Vladimir
Закон и Жизнь
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10