IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 1

Utilizarea unor prefixe în limbajul publicistic

Erhan Tatiana
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 143-146.
Disponibil online 4 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Sinteza, structura și proprietățile biologice ale n (4)-ariltiosemicarbazidelor și ale derivaților lor
Erhan Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis and antileukaemia activity of n-(2,4-dimethylphenyl) hydrazinecarbothioamide and its azomethine derviatives

Erhan Tatiana, Jalba Svetlana, Sargun Artur, Barbă Alic, Poirier Donald, Gulea Aurelian, Pahontu Elena Mihaela
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 77-77.
Disponibil online 8 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide
Erhan Tatiana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4