IBN
    

    
  


    
Închide
Guţu Vladimir Ion
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2020 - 2

Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență

Guţu Vladimir
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica Pro... la 20 de ani

Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

The Interculturally Competent Teacher

Guţu Vladimir, Boghian Ioana
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale

Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea şi potenţialul creativ în educaţie

Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 37-41.
Disponibil online 18 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul în contextul postmodernității: competențe și funcții

Guţu Vladimir
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 304-309.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 360-365.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional

Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior

Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme curriculare de realizare a interconexiunii și continuității dintre cicluri ale învățământului superior

Guţu Vladimir
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 3-6.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior

Guţu Vladimir, Toma Natalia
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 22-25.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii claselor primare

Guţu Vladimir, Banu Vasilica Carina
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 40-43.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A model for tolerance education in teacher training

Guţu Vladimir, Boghian Ioana
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 59-64.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări ale conceptului de creativitate

Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 79-83.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior

Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică

Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricalară, logica învățării

Guţu Vladimir
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 97-100.
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar

Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа

Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66