IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi

2021 - 2

Фортепианное наследие Златы Ткач в отечественных фортепианных сборниках Республики Молдова

Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова

Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Фортепианное наследие Василия Загорского в учебном репертуаре Республики Молдова

Gupalova Elena
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 152-155.
Disponibil online 27 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова

Gupalova Elena
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 31-32.
Disponibil online 11 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности изучения подвижных миниатюр и лирических пьес для фортепиано в старших классах музыкальных школ

Panfili Tatiana , Gupalova Elena
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 220-225.
Disponibil online 7 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые особенности изучения фортепианных произведений Олега Негруцы в старших классах музыкальной школы

Kuzminova Marina , Gupalova Elena
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 226-231.
Disponibil online 7 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Концерт для фортепиано с оркестром О. Негруцы: стилистические особенности и исполнительские задачи

Gupalova Elena
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. . 11-12.
Disponibil online 23 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов

Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

История создания фортепианного учебного репертуара Республики Молдова: нотные хрестоматии под редакцией Т. Войцеховской и А. Дайлиса (60-70-е годы XX века)

Gupalova Elena
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 71-77.
Disponibil online 24 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету

Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационные стратегии в управлении системой образования в конце XX века: деятельность учебно-методического кабинета при Министерстве Культуры Республики Молдова

Gupalova Elena
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. Tipografia din Bălţi. 44-48.
Disponibil online 14 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea repertoriul pianistic autohton în procesul didactic din Republica Moldova

Gupalova Elena
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 156-159.
Disponibil online 15 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Pianistic works of composer V. Rotaru in the concert and pedagogical repertoire of the Republic of Moldova

Gupalova Elena
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo”. 35-36.
Disponibil online 9 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa
Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неопубликованные сочинения для фортепиано О. П. Негруцы: общая характеристика и исполнительские задачи

Gupalova Elena
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. Grafema Libris. 60-61.
Disponibil online 22 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений
Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)
Gupalova Elena
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI (anii 1970–2013)
Gupalova Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomaţia muzicală „Pe aripi de cantec“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomatia muzicală „Răsai, soare!“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33