IBN
    

    
  


    
Închide
Baeşu Valeriu
Afiliat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2019 - 1

Le concept et l’evolution historique des droits economiques de l’homme

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile international

Baeşu Valeriu
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 33-45.
Disponibil online 6 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituţionalizarea drepturilor economice ale omului
Baeşu Valeriu
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(199) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 7 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Protecţia constituţională a dreptului la proprietate

Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea economică ca drept fundamental al omului

Ţurcan Serghei, Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea juridică a dreptului de a se afilia la sindicate

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Drepturile economice ale omului — drepturi subiective sau libertăţi publice
Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originea drepturilor fundamentale ale omului in principatele romaneşti

Baeşu Valeriu
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 55-61.
Disponibil online 6 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conţinutul dreptului la muncă  şi dreptului la ptotecţia muncii  din perspectiva reglementărilor  juridice ale republicii moldova

Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspectele constituţionale ale dreptului la muncă şi al dreptului de protecţie a muncii
Baeşu Valeriu, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea constituţională — criteriu fundamental al juridiciăţii normelor economic o-civile

Baeşu Valeriu
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. Grafema-Libris. 189-198.
Disponibil online 25 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originea şi evoluţia istorică  a drepturilor fundamentale  ale omului

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 21 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Libertatea contractuală la nivelul  convenţiei europene a drepturilor omului

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Libertatea contractuală — fundament juridic al contractului civil

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Constitutional regulations — juridicals fundamental criterions of economic and civil norms
Baeşu Valeriu, Ţurcan Serghei
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte filozofice asupra delimitării  conceptului de drept în raport  cu drepturile fundamentale ale omului

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 21 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dreptul de proprietate reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova şi a jurisdicţiei CEDO

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Caracteristica drepturilor economice ale omului reieşind din prevederile constituţionale ale Republicii Moldova

Baeşu Valeriu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18