IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 40 Vizitatori unici: 31
Şavga Larisa
Afiliat la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

2018 - 2

Model integrat de eficientizare managerială a organizației

 

Verboncu Ion, Şavga Larisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția XIII-a/Volumul I. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 22-26.
Disponibil online 18 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza tendinţelor de dezvoltare a cooperativelor în comunitatea europeană

Şavga Larisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția XIII-a/Volumul I. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 57-64.
Disponibil online 18 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea competitivității și creșterea economică a Republicii Moldova prin specializarea inteligentă

Şavga Larisa
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 21-35.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă

Şavga Larisa
Creşterea Economică în Condiţiile Globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediţia a XII-a Volumul I. 2017. Chişinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 27-30.
Disponibil online 16 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii

Stratan Alexandru, Şavga Larisa
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 12-18.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Proiectarea strategiei de dezvoltare a cooperativelor de consum prin prisma practicilor europene

Şavga Larisa, Şavga Ghenadie, Sitnicenco Viorica
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 262-268.
Disponibil online 24 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer co-operatives in the Republic of Moldova: trends, challenges and strategic guidelines of development
Şavga Larisa, Sitnicenco Viorica, Şavga Ghenadie
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea cooperației de consum în contextul integrării în spațiul economic comunitar

Şavga Larisa, Sitnicenco Viorica, Şavga Ghenadie
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1.. 2016. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 58-62.
Disponibil online 29 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Opportunities for development of trade relations deriving from the republic of Moldova – European Union association agreement
Şavga Larisa, Ulinici Adrian
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Modern trends and strategic guidelines for the development of domestic trade
Şavga Larisa, Ţurcanu Svetlana, Sitnicenco Viorica, Pănuţă Angela
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of legislative framework of the consumer co-operatives’ activity and visions of its improving
Şavga Larisa, Dandara Liliana
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience and opportunity of implementation of research-based academic education at trade cooperative University of Moldova
Şavga Larisa, Melinte Claudia
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane
Şavga Larisa
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Viziuni privind reglementarea activităţii cooperaţiei de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa, Dandara Liliana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperţia de consum din Moldova: evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare
Şavga Larisa, Pănuţă Angela, Panuţa Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior
Şavga Larisa
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova: Probleme, viziuni, perspective
Şavga Larisa, Ţurcanu Gheorghe, Jalencu Marian, Şavga Ghenadie
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective de dezvoltare a cooperaţiei de consum prin optica politicilor europene
Şavga Larisa
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18