IBN
    

    
  


    
Închide
Rotaru Ilie
Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2019 - 1

Efectul utilizării vierilor hibrizi în sporirea capacităţii de creştere şi dezvoltare a tineretului suin

Rotaru Ilie, Cernev Ivan
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Producerea şi consumul cărnii de suine pe plan naţional şi mondial

Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Rotaru Ilie, Secrieru Serghei, Găină Efimia
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Sistemul de creştere şi hibridare a suinelor în Republica Moldova

Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 167-172.
Disponibil online 18 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul utilizării diferitor genotipuri în ameliorarea calităţii carcaselor şi a cărnii la suine

Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 153-156.
Disponibil online 18 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Creşterea producţiei de carne prin optimizarea masei corporale la sacrificarea suinelor
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Manifestarea calităţilor reproductive la suine de diferite genotipuri în condiţii intensive de exploatare a animalelor

Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 197-202.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal

Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 286-290.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea cărnii şi grăsimii de porc în funcţie de genotip şi de masa corporală la sacrificarea animalelor
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine

Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM. 343-348.
Disponibil online 8 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Creşterea producţiei de carne prin utilizarea hibridării în suinicultură
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine

Rotaru Ilie, Autor Nou, Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 118-122.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Probleme şi necesităţi in diversificarea şi conservarea resurselor genetice de suine
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13