IBN
    

    
  


    
Închide
Rotaru Ilie
Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2019 - 1

Efectul utilizării vierilor hibrizi în sporirea capacităţii de creştere şi dezvoltare a tineretului suin

Rotaru Ilie, Cernev Ivan
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Producerea şi consumul cărnii de suine pe plan naţional şi mondial

Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul utilizării vierilor hibrizi în creşterea potenţialului reproductiv a suinelor

Rotaru Ilie, Cernev Ivan
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 89-93.
Disponibil online 22 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa tipului genetic şi grosimii stratului de slănină la capacitatea reproductivă a suinelor

Rotaru Ilie, Găină Efimia
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 94-98.
Disponibil online 22 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolution of pigs’ livestock and pork production in the world

Rotaru Ilie
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. CERES Publishing House. 189-193.
Disponibil online 9 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Rotaru Ilie, Secrieru Serghei, Găină Efimia
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Productive performances of hybrids depending on genotypes of maternal and paternal forms of swine

Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. CERES Publishing House. 246-250.
Disponibil online 10 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Sistemul de creştere şi hibridare a suinelor în Republica Moldova

Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 167-172.
Disponibil online 18 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul utilizării diferitor genotipuri în ameliorarea calităţii carcaselor şi a cărnii la suine

Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 153-156.
Disponibil online 18 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The swine productive capacity depending on used breeds for the hybrid production

Rotaru Ilie
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. CERES Publishing House. 324-329.
Disponibil online 10 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Creşterea producţiei de carne prin optimizarea masei corporale la sacrificarea suinelor
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Calitatea cărnii şi grăsimii de porc în funcţie de genotip şi de masa corporală la sacrificarea animalelor
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea calităţilor reproductive la suine de diferite genotipuri în condiţii intensive de exploatare a animalelor

Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 197-202.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal

Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 286-290.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of using Pietrain breed on improving carcass quality on pigs

Rotaru Ilie
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI. 2013. București, România. CERES Publishing House. 177-180.
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine

Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM. 343-348.
Disponibil online 8 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muscle content in pig carcasses of different genotypes

Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. CERES Publishing House. 30-33.
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Creşterea producţiei de carne prin utilizarea hibridării în suinicultură
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine

Rotaru Ilie, Moraru Petru, Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 118-122.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Probleme şi necesităţi in diversificarea şi conservarea resurselor genetice de suine
Rotaru Ilie
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20