IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2017 - 1

Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei , Găină Efimia
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 286-290.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM. 343-348.
Disponibil online 8 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. CERES Publishing House. 30-33.
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cercetări comparative privind capacitatea de creştere şi îngrăşare a suinelor în funcţie de rasa vierului terminal
Secrieru Serghei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine
Rotaru Ilie , Moraru Petru , Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 118-122.
Disponibil online 12 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7