IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2020 - 2

Malpraxisul medical în legislația Republicii Moldova

Cepraga Pavel, Tighineanu Alexandra
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 115-126.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma – condiție de valabilitate a actelor juridice civile

Cepraga Pavel, Zaporojan Veaceslav
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 307-312.
Disponibil online 7 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2