IBN
    

    
  


    
Închide
Ştahovschi Ada
Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2017 - 1

Gestiunea şi auditul sistemelor electronice privind transferul de resurse băneşti

Ştahovschi Ada
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 128-132.
Disponibil online 19 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Controlul fiscal – instrument de combatere a infracţiunilor economice

Ştahovschi Ada
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 93-98.
Disponibil online 27 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile
Ştahovschi Ada, Dima Gheorghiţa
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
Ştahovschi Ada, Mircea-Dafinescu Vasiliana, Bucuci Olesea
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea condițiilor și a posibilităților de aplicare a metodelor moderne de management
Ştahovschi Ada, Demidov Nicolae
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea controlului intern managerial în instituţiile bugetare
Ştahovschi Ada, Ţurcanu Nadejda, Dudău Constantin
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţa socială – o nouă dimensiune a performanţei entităţii
Ştahovschi Ada, Mircea-Dafinescu Vasiliana
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Controlul fiscal – Element funcţional al administrării fiscale
Ştahovschi Ada, Vâlcu Viorel
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8