IBN
    

    
  


    
Închide
Olărescu Zaharia Anton
Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2019 - 1

Estimări de model al indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova pentru perioada 2019-2022

Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 669-675.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Competitivitatea economiei nationale prin prisma costului și productivității muncii

Toacă Zinovia, Brailă Alexandru, Olărescu Zaharia
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 254-261.
Disponibil online 16 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2