IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Administrare Publică, Republica Moldova

2021 - 4

Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic

Curoş Liudmila , Tulbu-Frunze Cristina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 265-273.
Disponibil online 4 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura de securitate dezvoltată prin educație

Curoş Liudmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The culture of security developed through education

Curoş Liudmila
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația – instrument forte în formarea personalității

Curoş Liudmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 129-136.
Disponibil online 25 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională

Curoş Liudmila
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 259-263.
Disponibil online 21 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5