IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova

2019 - 7

On the modernisation of the conceptual foundations of the science of physical education and sports: actual quoting

Manolachi Victor, Vizitei Nicolae
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direction of knowledge formation in the field of power training of athletes specialized in sports wrestling

Manolachi Victor
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 21 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспресс-метод определения физической работоспособности на естественных трассах

Iliin Grigore, Curdov Ivan, Manolachi Victor
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 16-22.
Disponibil online 10 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности тренировочного процесса в спортивной борьбе по формированию силовых способностей на современном этапе спортивного совершенствования

Manolachi Victor
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 34(2) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Метрологическая характеристика дозированных нагрузок специфического характера борцов различного стиля

Manolachi Victor, Manolachi Veaceslav, Mruţ Ivan
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 34(2) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Features of a training process in sports wrestling for forming power abilities in the modern stage of sports improvement

Manolachi Victor
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 34(2) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The metrological characteristics of the metered loads of specific nature of different style wrestlers

Manolachi Victor, Manolachi Veaceslav, Mruţ Ivan
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 34(2) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Optimization of strength training for wrestlers - as an important efficiency factor of sport achievements

Manolachi Victor
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оптимизация силовой подготовки борцов - как важный фактор эффективности спортивных достижений

Manolachi Victor
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Evoluţia competiţională a lotului naţional şi problemele dezvoltării judoului în Republica Moldova
Triboi Vasile, Manolachi Victor
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 3(3) / 2009 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые подходы к формированию оптимальных методов диагностики физического развития детей для их начального отбора в дзюдо
Manolachi Victor, Demcenco Petru
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11